Punësimet pa kualifikim

HOTELERI

Mirëmbajtje të dhomave të hotelit

LOGJISTIKË

Mirëmbajtje të depove në Amazonës

white bed linen with throw pillowswhite bed linen with throw pillows
yellow and white plastic box lotyellow and white plastic box lot
------------------------------------------------------------
FAST FOOD

McDonalds,KFC,Burger King

POSTIER

Kontratë pune postier në Amazon

a tray of food on a tablea tray of food on a table
yellow Die Post+ van park beside roadyellow Die Post+ van park beside road
------------------------------------------------------------
GASTRONOMI

Kamarierë,Shankist,Ndihmës kuzhinier

man pouring on cupman pouring on cup