Fast Food

Paga

Bazë 12.5/ora

Pas orës 22:00 30% ekstra

Të Dielave 50% ekstra

Gjatë festave 80% ekstra

Lokacioni

Munchen

red and white concrete building under blue sky during daytime
red and white concrete building under blue sky during daytime
a tray of food on a table
a tray of food on a table