Infermierë

Aneksi për infermierët e përgjithshëm mjekësorë dhe infermierët e radiologjisë

1.1 Kandidati nuk i paguan asgjë kompanisë dhe janë të përfshira shërbimet e mëposhtme: Verifikimi i autenticitetit dhe legjitimitetit të diplomës dhe certifikatave të tij; Organizimi i një interviste online ose takimi personal; Asistencë në përgatitjen e një kontrate pune dygjuhëshe; Procedura e përshpejtuar e vizave; Përkthim i vërtetuar i të gjitha dokumenteve të nevojshme në shumë kopje; Planifikimi dhe organizimi i mbërritjes së tij në Gjermani (blerja e biletës së avionit e cila do të rimbursohet me pagën e parë); Regjistrimi pranë autoriteteve vendore; Hapja e një llogarie bankare; Regjistrimi në sigurimin shëndetësor publik; Bashkëpunim me kandidatin për të gjetur apartamentin më të mirë dhe për të ndihmuar në kontratën e qirasë; Pas mbërritjes në Gjermani kurs trajnimi B2 dhe përgatitje për kursin e provimit të infermierisë.

Kërkesat

person in green crew neck long sleeve shirt wearing blue face mask
person in green crew neck long sleeve shirt wearing blue face mask
woman in black crew neck t-shirt wearing white face mask
woman in black crew neck t-shirt wearing white face mask