Logjistikë

Paga

Bazë 13/ora

Pas orës 22:00 30% ekstra

Të Dielave 50% ekstra

Gjatë festave 80% ekstra

Lokacioni

Munchen,Dortmund,Bonn,Düsseldorf,Köln

Vendbanimi dhe transporti i siguruar

brown cardboard boxes on white metal rack
brown cardboard boxes on white metal rack
yellow and black plastic trash bins
yellow and black plastic trash bins