Postier

Paga

Bazë 14.5/ora

Pas orës 22:00 30% ekstra

Të Dielave 50% ekstra

Gjatë festave 80% ekstra

Lokacioni

Köln

Vendbanimi dhe transporti i siguruar

two boxes of amazon are stacked on top of each other
two boxes of amazon are stacked on top of each other
blue and white van parked near white building during daytime
blue and white van parked near white building during daytime