Shoferë Kamioni

Aneksi për shoferët e kamionëve me patentë shoferi të rëndë (komercial).

1.1 Kandidati nuk i paguan asgjë kompanisë dhe janë të përfshira shërbimet e mëposhtme: Verifikimi i autenticitetit dhe legjitimitetit të diplomës dhe certifikatave të tij; Organizimi i një interviste online ose takimi personal; Asistencë në përgatitjen e një kontrate pune dygjuhëshe; Procedura e përshpejtuar e vizave; Përkthim i vërtetuar i të gjitha dokumenteve të nevojshme në shumë kopje; Planifikimi dhe organizimi i mbërritjes së tij në Gjermani (blerja e biletës së avionit e cila do të rimbursohet me pagën e parë); Regjistrimi pranë autoriteteve vendore; Hapja e një llogarie bankare; Regjistrimi në sigurimin shëndetësor publik; Bashkëpunim me kandidatin për të gjetur apartamentin më të mirë dhe për të ndihmuar në kontratën e qirasë; Pas mbërritjes në Gjermani Kursi i trajnimit të gjuhës dhe përgatitja për kursin e provimit.

Kërkesat

white freight truck on road during daytime
white freight truck on road during daytime
grayscale photo of cars on road
grayscale photo of cars on road