Specialistë

Aneksi për Specialist me diplomë minimale 2 vitesh

1.1 Kandidati nuk i paguan asgjë kompanisë dhe janë të përfshira shërbimet e mëposhtme: Verifikimi i autenticitetit dhe legjitimitetit të diplomës dhe certifikatave të tij; Organizimi i një interviste online ose takimi personal; Asistencë në përgatitjen e një kontrate pune dygjuhëshe; Planifikimi dhe organizimi i mbërritjes së tij në Gjermani (blerja e biletës së avionit e cila do të rimbursohet me pagën e parë); Regjistrimi pranë autoriteteve vendore; Hapja e një llogarie bankare; Regjistrimi në sigurimin shëndetësor publik; Bashkëpunim me kandidatin për të gjetur apartamentin më të mirë dhe për të ndihmuar në kontratën e qirasë; Pas mbërritjes në Gjermani kurs trajnimi B1 dhe përgatitje për kursin e provimit. 1.2 Kandidati duhet të paguajë dhe të organizojë vetë përkthimin dhe legalizimin e dokumenteve të kërkuara. 1.3 Procedura e përshpejtuar e vizave; Kandidati duhet të paguajë për procedurën dhe kompania do të ofrojë shërbimet.

Kërkesat

group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air
group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air
women on square academic caps
women on square academic caps